Wpływ nowelizacji podatkowych z Polskiego Ładu na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów - OpenLEX

Kinecka Lucyna, Maciejko Wojciech, Wpływ nowelizacji podatkowych z Polskiego Ładu na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Wpływ nowelizacji podatkowych z Polskiego Ładu na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

W komentarzu tym dokonano oceny prawnej wpływu nowelizacji przepisów podatkowych uregulowanych w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca) w ramach Polskiego Ładu. Wprowadza on wiele zmian dotyczących opodatkowania, które w jego założeniu mają być korzystne dla obywateli. Jednak w związku ze zmianą regulacji dotyczącej odliczeń podatkowych, zauważa się jej negatywny wpływ na wysokość wynagrodzeń (uposażeń) sędziów i prokuratorów. Ustawa zmieniająca, co do zasady, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednak w przepisach końcowych zawartych w art. 85 określono, które z jej regulacji będą obowiązywać w późniejszym terminie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?