Kinecka Lucyna, Maciejko Wojciech, Wpływ nowelizacji podatkowych z Polskiego Ładu na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Wpływ nowelizacji podatkowych z Polskiego Ładu na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

W komentarzu tym dokonano oceny prawnej wpływu nowelizacji przepisów podatkowych uregulowanych w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: pierwsza ustawa zmieniająca) oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: druga ustawa zmieniająca) w ramach Polskiego Ładu. Wprowadziły one wiele zmian dotyczących opodatkowania, które w ich założeniu mają być bardziej korzystne dla obywateli. Druga ustawa zmieniająca powstała przede wszystkim w celu naprawy uprzednio stworzonych regulacji, które w praktyce nie okazały się tak skuteczne i klarowne jak to przewidywał ustawodawca. Mimo wszystko w dalszym ciągu , zauważa się negatywny wpływ nowych regulacji na wysokość wynagrodzeń (uposażeń) sędziów i prokuratorów Druga ustawa zmieniająca, co do zasady, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., jednak w przepisach końcowych zawartych w art. 40 określono, które z jej regulacji będą obowiązywać w późniejszym terminie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX