Gniezdzia Robert, Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami - rozwiązania szczególne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami - rozwiązania szczególne

Wszyscy przedsiębiorcy powinni przeanalizować wpływ epidemii koronawirusa na umowy zawarte z kontrahentami. Część z tych umów wymaga uwagi szczególnej, gdyż w stosunku do nich wprowadzono nowe regulacje w ramach Tarczy antykryzysowej. W poradniku autor omawia rozwiązania przyjęte dla umów na realizację projektów zawartych w ramach programów operacyjnych, umów o zamówienie publiczne, umów najmu oraz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX