Rzewuski Maciej, Wpływ epidemii koronawirusa na toczące się postępowania sądowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Wpływ epidemii koronawirusa na toczące się postępowania sądowe

Nieoczekiwane i niekontrolowane rozprzestrzenianie się pandemii związanej z zakażeniami wirusem COVID-19 wymaga szybkiego wprowadzenia konkretnych, a zarazem skutecznych środków zaradczych umożliwiających funkcjonowanie wielu różnych instytucji realizujących istotne funkcje społeczne. W przypadku organów wymiaru sprawiedliwości przedsięwzięcie tego rodzaju środków jest zabiegiem wysoce skomplikowanym, a przy tym wielowątkowym. Przedmiotem komentarza będzie jeden z szeregu aspektów funkcjonowania sądów w dobie pandemii, tj. wpływ koronawirusa na toczące się cywilne postępowania sądowe. Ocenie zostaną poddane rozwiązania przyjęte w tym zakresie przez polskiego ustawodawcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX