Biedrzycka Magdalena, Prasałek Jan, Wpływ Covid-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Wpływ Covid-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

W związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanej wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 ustawodawca zdecydował się wprowadzić do systemu prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego rozwiązania mające na celu ochronę przedsiębiorców przed gospodarczymi skutkami pandemii. W okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego część przedsiębiorców będzie czasowo zwolniona z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, korzystając w tym zakresie z ustanowionych domniemań dotyczących przyczyn niewypłacalności. Przepisy zawierają także rozwiązania mające chronić wierzycieli przed wyzbywaniem się majątku przez nierzetelnych dłużników. Ustawodawca wprowadził uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i obraduje nad wprowadzeniem możliwości skorzystania z pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. W praktyce stosowanie nowych rozwiązań może jednak budzić wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX