Balicki Andrzej, Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 grudnia 2010 r.
Autor:

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej działają na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

W przeciwieństwie do gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, art. 400 ust. 2 p.o.ś., przyznaje wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej status samorządowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 400q ust. 1 i 2 p.o.ś., wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podobnie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzą:

1) samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności, a jednocześnie

2) gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy