Ćwiek Piotr, Wody Polskie: kompetencje Zarządów Zlewni i nadzorów wodnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wody Polskie: kompetencje Zarządów Zlewni i nadzorów wodnych

Prezentowany komentarz zawiera omówienie zagadnień dotyczących kompetencji zarządu zlewni oraz nadzoru wodnego wraz z charakterystyką zagadnienia, którego dotyczą. Autor przedstawia w nim również pełen katalog decyzji wydawanych przez powyższe organy

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX