Ćwiek Piotr, Wody Polskie: kompetencje Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wody Polskie: kompetencje Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

Publikowany komentarz to analiza kompetencji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zarządów regionalnych Wód Polskich. Autor omawia w nim zasady funkcjonowania tych organów, zadania w zakresie gospodarowania wodami, a także poszczególne rodzaje decyzji, które są wydawane przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie Prawa wodnego wraz z krótką charakterystyką zagadnień, których dotyczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX