Kowalczyk Rafał, Wnoszenie pism procesowych i doręczanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym po nowelizacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wnoszenie pism procesowych i doręczanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym po nowelizacji

I.Wprowadzenie

1. Uchwalenie ustawy z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw stanowi odpowiedź ustawodawcy na rozwój technologii informatycznej w dziedzinie komunikowania się na odległość. Na mocy wprowadzonych regulacji, w celu usprawnienia, przyspieszenia i zwiększenia efektywności postępowań sądowych, przewidziano możliwość elektronicznej komunikacji pomiędzy organami sądowymi a pozostałymi uczestnikami postępowań insolwencyjnych. Przyjęte zmiany wynikają z nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązku wprowadzenia elektronicznych środków komunikacji do tych postępowań .

II.Wnoszenie pism w postępowaniach insolwencyjnych

2. W związku z wejściem w życie ustawyo Krajowym Rejestrze Zadłużonych podstawowym sposobem wnoszenia pism w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym stanie się umieszczanie treści pism w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Na uczestników postępowania upadłościowego i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX