Jaskulska Jagoda, Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - nowe uprawnienie pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - nowe uprawnienie pracownika

Ustawa nowelizujaca Kodek pracy i wdrażająca do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy unijne: tzw. dyrektywę work life balance oraz dyrektywę ws. przejrzystych warunków pracy wejdzie w życie 26 kwietnia 2023 r. Jednym z nowych uprawnień pracowników wprowadzanych tą ustawą jest możliwość wystapienia do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX