Ogonowska Adrianna, Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Efektywność procesów postępowania z odpadami zależy od prawidłowego funkcjonowania instrumentów reglamentacji w gospodarce odpadami. Reglamentacja sprowadza się do działalności organów administracji publicznej polegającej na regulowaniu oraz porządkowaniu sposobów postępowania z odpadami. Wymagane w tym zakresie zgody przyjmują postać decyzji administracyjnych, wydawanych zgodnie z przepisami k.p.a. Decyzje związane z gospodarką odpadami obejmują przede wszystkim:

- zezwolenie na zbieranie odpadów

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów

- pozwolenie zintegrowane.

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi analiza wniosku inicjującego postępowanie w sprawie uzyskania pierwszej w wymienionych decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX