Małysa-Sulińska Katarzyna, Mazurkiewicz Jakub, Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autorzy:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Planując realizację inwestycji budowlanej inwestor winien ustalić, czy dla realizacji danego zamierzenia inwestycyjnego konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Co do zasady uzyskanie tej decyzji jest bowiem wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX