Wniesienie apelacji po nowelizacji KPC - OpenLEX

Rzewuski Maciej, Wniesienie apelacji po nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wniesienie apelacji po nowelizacji KPC

Podstawowym celem postępowania odwoławczego (tak apelacyjnego, jak i zażaleniowego) jest zapewnienie stronom możliwości weryfikacji rozstrzygnięcia wydanego przez sąd pierwszej instancji. Cel ten koresponduje z konstytucyjną zasadą dwuinstancyjności postępowania sądowego. Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany w zakresie postępowania apelacyjnego, które w zamierzeniu ustawodawcy, winny doprowadzić do szybszego i sprawniejszego rozpoznawania środków odwoławczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX