Własność przemysłowa jako aport do spółki handlowej - OpenLEX

Koralewski Michał, Własność przemysłowa jako aport do spółki handlowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Własność przemysłowa jako aport do spółki handlowej

Jednym z podstawowych obowiązków wspólników spółek handlowych jest wniesienie przez nich zadeklarowanych wkładów na pokrycie, czy to kapitału zakładowego spółki, czy też ich udziałów kapitałowych. Prócz wkładów pieniężnych na znaczeniu zyskują wkłady niepieniężne (aporty). W zależności wszakże od rodzaju spółki – czy jest ona spółką osobową, czy też spółką kapitałową – ustawodawca przewidział nie tylko inne zasady określania zdolności aportowej wkładów niepieniężnych, ale również odmiennie uregulował konsekwencje podatkowe ich wnoszenia przez wspólników lub akcjonariuszy Wśród najczęściej wnoszonych aportów znajdują się prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa własności przemysłowej. Decydując się na pokrycie wkładów aportem w omawianej postaci, należy rozważyć przede wszystkim, czy dany wytwór może zostać zakwalifikowany do kategorii takich praw. Nadto, ze względu na ich różnorodność, która przekłada się na zasady ochrony własności przemysłowej, a także możliwość amortyzacji, niekiedy czynienie z tego typu praw wkładów do spółki może okazać się niekorzystne. Wspólnicy winni również pamiętać o odpowiedzialności za wady aportu oraz zawyżenie jego wartości. Te kwestie zostaną poruszone w niniejszym komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX