Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Własność nieruchomości budynkowych po wygaśnięciu użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste ukształtowane zostało jako prawo pośrednie pomiędzy prawem własności a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Jedną z cech szczególnych użytkowania wieczystego, która odróżnia je od ograniczonych praw rzeczowych, jest przyznanie użytkownikowi wieczystemu prawa własności budynków oraz innych urządzeń wzniesionych przez niego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Jest ono wszakże prawem związanym z samym użytkowaniem wieczystym, co wprost określa czas i warunki jego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Powyższe wymaga szczegółowej analizy kwestii własności nieruchomości budynkowych po wygaśnięciu użytkowania wieczystego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?