Właściwość rzeczowa - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Właściwość rzeczowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Właściwość rzeczowa

Komentarz przedstawia zagadnienie właściwości rzeczowej sądu. Autorka prezentuje sądy właściwe do rozpoznawania spraw w pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym. Komentarz zawiera informacje dotyczące podziału właściwości pomiędzy sądy rejonowe i okręgowe, sprawy należące do właściwości sądów okręgowych oraz szczególne

Przypadki właściwościSądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Autorka opisuje sytuacje przekazania sprawy do rozpoznania przez sąd wyższej instancji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?