Misiejko Adrian, Właściwość organizatora publicznego transportu zbiorowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Właściwość organizatora publicznego transportu zbiorowego

W niniejszym komentarzu zostały omówione zasady ustalania właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego. Prawidłowa interpretacja przepisów w tym zakresie jest bowiem niezbędna zarówno do wykonywania zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i do planowanego wykonywania przewozów przez przewoźników komercyjnych na podstawie potwierdzeń zgłoszenia przewozu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX