Lewandowski Tomasz, Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego

Komentarz praktyczny omawia właściwość miejscową sporządzania poszczególnych aktów stanu cywilnego w zależności od miejsca zdarzenia mającego wpływ na stan cywilny osoby fizycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX