Właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego – nowe regulacje z 2021 r. - OpenLEX

Kawecka Anna, Właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego – nowe regulacje z 2021 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego – nowe regulacje z 2021 r.

Na mocy ustawy z 24.06.2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (dalej: ustawa nowelizująca) znowelizowano ustawę z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dalej u.p.o.u.a.), wprowadzając m.in. mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – waloryzację świadczeń, zmiany w definicji dochodu, a także uregulowano tryb postępowania organów właściwych w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX