Właściwość miejscowa organu i domy pomocy społecznej w świetle zmian od 2021 r. - OpenLEX

Kawecka Anna, Właściwość miejscowa organu i domy pomocy społecznej w świetle zmian od 2021 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Właściwość miejscowa organu i domy pomocy społecznej w świetle zmian od 2021 r.

Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest właściwość miejscowa organów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz problematyka domów pomocy społecznej w świetle nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX