Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor:

Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych

W komentarzu poniższym omówione zostaną zasady, na jakich ustalana jest właściwość miejscowa organów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Właściwość ta decyduje zarówno o tym, wobec których organów podatkowych (naczelników urzędów skarbowych) osoby fizyczne (podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz inne podmioty (w szczególności płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych) spełniać powinny obowiązki określone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również które organy podatkowe (naczelnicy urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej) są właściwe w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej czy prowadzenia postępowania podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?