Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Właściwość komornika sądowego

1.Organy egzekucyjne i ich właściwość rzeczowa

Zgodnie z art. 759 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Podstawowym organem egzekucyjnym jest jednak komornik sądowy, gdyż to on zgodnie z art. 759 § 1 k.p.c. wykonuje wszystkie czynności egzekucyjne, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądu rejonowego.

Sąd jako organ egzekucyjny wykonuje następujące czynności w egzekucji:

wyjawienie majątku (art. 913–9201 k.p.c.),

egzekucja czynności zastępowalnej (art. 1049 k.p.c.),

egzekucja czynności niezastępowalnej (art. 1050 k.p.c.),

egzekucja obowiązku zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela (art. 1051 k.p.c.),

egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641–106413 k.p.c.),

egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414–106423 k.p.c.).

Dodatkowo sąd wykonuje także czynności związane z postępowaniami prowadzonymi przez komorników sądowych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?