Właściwość i zadania organów nadzoru budowlanego - OpenLEX

Macińska Anna, Właściwość i zadania organów nadzoru budowlanego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autor:

Właściwość i zadania organów nadzoru budowlanego

W komentarzu omówione zostały zadania organów nadzoru budowlanego, w tym: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX