Świetlicka Maria, Właściwość finansowych organów postępowania o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Właściwość finansowych organów postępowania o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Komentarz zawiera uwagi dotyczące właściwości rzeczowej (funkcyjnej) finansowych organów postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wskazuje także na sposób realizacji obowiązku informowania organów podatkowych i celnych o wszczęciu i prawomocnym zakończeniu postępowania przygotowawczego o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, wiążący się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego.

Komentarz omawia także zmiany w Kodeksie karnym skarbowym w tym te, które nastąpiły w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2017 roku ustawy z 16.11.2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowejzwanej dalej "ustawa o KAS", oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, zwaną dalej "przep. wpr. KAS".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX