Bekas Monika, Windykacja a zbiorowe interesy konsumentów w świetle decyzji UOKiK

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Windykacja a zbiorowe interesy konsumentów w świetle decyzji UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował podejmowane niektóre działania windykacyjne, uznając je za nieetyczne, i podważył używanie argumentów, które nie zawsze znajdowały poparcie w obowiązujących przepisach prawa. Bezprawne praktyki windykacyjne łamały również zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje poprzez naruszenie obowiązku udzielania konsumentowi rzetelnej i pełnej informacji, dlatego zostały zakazane, a firmy, które je stosowały, urząd ukarał wysoką grzywną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX