Większe uprawnienia dla stron postępowania i organizacji ekologicznych w procesie inwestycyjnym - OpenLEX

Ogonowska Adrianna, Większe uprawnienia dla stron postępowania i organizacji ekologicznych w procesie inwestycyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Większe uprawnienia dla stron postępowania i organizacji ekologicznych w procesie inwestycyjnym

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw wprowadza ważne zmiany w procesie inwestycyjnym. Obowiązująca od 13 maja 2021 r. nowelizacja m.in. wzmacnia pozycję organizacji ekologicznych, które mogą teraz skuteczniej zabiegać o wstrzymanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W niniejszym komentarzu został omówiony pełny zakres zmian wprowadzanych przedmiotową nowelizacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX