Szalak Michał, Wiek emerytalny a wypowiedzenie umowy o pracę - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wiek emerytalny a wypowiedzenie umowy o pracę - omówienie orzecznictwa

W niniejszym opracowaniu opisano ewaluację orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access