Koralewski Michał, Wiążące polecenia w ramach grupy spółek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wiążące polecenia w ramach grupy spółek

Z dniem 13 października 2022 roku do Kodeksu spółek handlowych wprowadzony zostanie dział poświęcony grupom spółek (zob. art. 211-2116 k.s.h.). Grupę spółek tworzyć będą spółka dominująca wraz ze spółką albo spółkami zależnymi. Jedną z najbardziej charakterystycznych instytucji prawa holdingowego staną się wiążące polecenia, które spółka dominująca będzie mogła kierować do spółek zależnych. W niniejszym komentarzu praktycznym zostanie opisana procedura wydawania i wdrażania wiążących poleceń, a także odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółkom zależnym na skutek wykonania takich poleceń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX