Whistleblowing jako przejaw dbałości o dobro zakładu pracy - OpenLEX

Ziółkowska Krystyna, Whistleblowing jako przejaw dbałości o dobro zakładu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Whistleblowing jako przejaw dbałości o dobro zakładu pracy

Ochrona tajemnicy określonej w odrębnych przepisach i zachowanie w tajemnicy informacji o szczególnym znaczeniu dla pracodawcy stanowią jedne z podstawowych obowiązków pracowniczych, a ich naruszenie może być przesłanką do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Należy jednakże wspomnieć o sytuacjach, kiedy tajemnica może i powinna zostać ujawniona.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX