Wezwanie poborowych na ćwiczenia do wojska - obowiązki pracodawcy i pracownika - OpenLEX

Zawadzka-Filipczyk Paulina, Wezwanie poborowych na ćwiczenia do wojska - obowiązki pracodawcy i pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 kwietnia 2022 r.
Autor:

Wezwanie poborowych na ćwiczenia do wojska - obowiązki pracodawcy i pracownika

W związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych obecnie powrócono do obowiązkowej formy ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami. W przypadku powołania do czynnej służby wojskowej osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy przepisy o obronności przewidują szereg przywilejów po stronie pracownika i jednocześnie dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. W niniejszym poradniku omówione zostały te, które występują w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej – pełnionej w formie ćwiczeń wojskowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX