Ostapski Adam, Wezwanie organu odwoławczego do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie lub na przewlekłym prowadzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualny
Autor:

Wezwanie organu odwoławczego do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie lub na przewlekłym prowadzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej

W komentarzu omówiono problematykę dotyczącą wezwania organu odwoławczego do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie lub na przewlekłym prowadzeniu postępowania odwoławczego, dotyczącego decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX