Bartosiewicz Adam, Kosacka-Łędzewicz Dorota, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Autorzy definiują w nim pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opisują status nabywcy i dostawcy w wewnątrzwspólnotowej dostawie, czynności zrównane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX