Wewnątrzgrupowe rozliczenia w VAT na podstawie orzecznictwa TSUE - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Wewnątrzgrupowe rozliczenia w VAT na podstawie orzecznictwa TSUE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Wewnątrzgrupowe rozliczenia w VAT na podstawie orzecznictwa TSUE

Kwestia rozliczania dla potrzeb podatku VAT transakcji wewnątrzgrupowych, w relacji pomiędzy oddziałem a jego centralą, budzi od długiego czasu bardzo wiele wątpliwości, tak na gruncie przepisów Dyrektywy 112, jak i na gruncie polskiego prawa podatkowego. Podkreśla się w temacie przede wszystkim wątpliwości co do charakteru transakcji pomiędzy takimi dwoma podmiotami, a w konsekwencji trudności w ustaleniu, czy transakcje takie stanowią odpłatne dostawy lub odpłatne świadczenie usług dla potrzeb podatku VAT. Co się z tym bezpośrednio wiąże, wątpliwości dotyczą również możliwości realizacji przez oddziały zasady neutralności podatkowej poprzez odliczenie podatku VAT naliczonego. Podkreśla się również brak pewności prawnej co do samej podmiotowości dla potrzeb podatku VAT samego oddziału.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX