Weryfikacja informacji objętych tzw. bezwzględną tajemnicą - OpenLEX

Kudła Jacek, Weryfikacja informacji objętych tzw. bezwzględną tajemnicą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Weryfikacja informacji objętych tzw. bezwzględną tajemnicą

W komentarzu przedstawiono istotny problem dotyczący postępowania z materiałami z kontroli operacyjnej zawierającymi informacje objęte zakazami dowodowymi, których wykorzystanie w postępowaniu kanym jest niedopuszczalne, poprzez odniesienie do gwarancji praw podstawowych określonych m.in. w pkt 6 sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11 oraz najnowszych zmian ustawowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX