Wasilewski Filip, Weryfikacja dochodów i stanu majątkowego najemców lokali komunalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Weryfikacja dochodów i stanu majątkowego najemców lokali komunalnych

Dnia 1.07.2021 r. weszły w życie nowe przepisy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy regulujące m.in. obowiązek gmin zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Część nowych regulacji obejmuje kwestie związane z możliwością weryfikacji dochodów oraz stanu majątkowego osób ubiegających się o najem lokali komunalnych oraz osób już wynajmujących te lokale. W rezultacie gminy otrzymały nowe narzędzia służące do sprawdzania dochodów i majątku najemców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX