Motawski Jacek, Weksel in blanco

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Weksel in blanco

W komentarzu zostały zawarte informacje dotyczące weksla in blanco – jego praktycznego zastosowania, funkcji jakie może pełnić w obrocie gospodarczym, a także kwestii, dzięki którym korzystanie z tego dokumentu może okazać się proste i pożądane.

Komentarz przeznaczony jest dla osób, które w ramach wykonywania obowiązków, jak też w życiu prywatnym, poszukują skutecznego środka prawnego wzmacniającego pozycje wierzyciela, o stosunkowo mało skomplikowanej procedurze ustanowienia i niskich kosztach realizacji.

Celem szybszej adaptacji informacji zawartych w niniejszym artykule zostały zamieszczone przykłady oraz wzory weksli in blanco.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX