Rycak Magdalena, Weekendowy system czasu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Weekendowy system czasu pracy

Komentarza omawia zasady wprowadzania i stosowania systemu weekendowego czasu pracy. Przedstawiono m.in. dopuszczalny dobowy wymiar czasu pracy, okresy rozliczeniowe oraz kategorie pracowników, do których weekendowego czasu pracy nie należy stosować. W komentarzu zawarto również informacje dotyczące obowiązków pracodawcy stosującego ten system czasu pracy oraz liczne przykłady praktycznych rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX