Mierzwińska-Lorencka Joanna, Wdrożenie przepisów w sprawie zwalczania terroryzmu do procedury karnej w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Wdrożenie przepisów w sprawie zwalczania terroryzmu do procedury karnej w praktyce

Komentarz opisuje zmiany w zakresie postępowania karnego, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie ustawy z 20.04.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w zakresie postępowania karnego dotyczą kilku instytucji, w tym m.in. listu żelaznego, regulacji dotyczących przeglądania akt i sporządzania odpisów, doręczania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz instytucji poręczenia majątkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX