Sender Magdalena, Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli od 1.09.2024 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli od 1.09.2024 r.

1 września 2024 r. wejdzie w życie art. 88a Karty Nauczyciela (KN), ustanawiający prawo i określający szczególne warunki wcześniejszego przejścia na emeryturę dla nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę na stanowisku nauczyciela przed 1 stycznia 1999 r., ale nie spełnili warunków uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 ust. 2a KN.

Nowa regulacja nie przywraca nauczycielom uprawnień do przejścia na wcześniejszą emeryturę według zasad art. 88 KN, ale ustanawia dla wskazanej powyżej grupy nauczycieli odrębne warunki przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Wdrożenie nowej regulacji nastąpi w 3 etapach (w okresie od 1 września 2024 r. do 1 września 2026 r.) i stopniowo obejmować będzie nauczycieli z poszczególnych grup wiekowych.

Wprowadzanie art. 88a KN nie wiąże się z uchyleniem dotychczasowych przepisów dających nauczycielom możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne pozostają w mocy, a rozwiązanie art. 88a KN obowiązywało będzie nie zamiast nich, ale równolegle z nimi.

W niniejszym opracowaniu omówione zostały warunki wcześniejszego przejścia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88a KN oraz kwestie dotyczące zatrudniania nauczycieli, którzy skorzystają z emerytury na wskazanej podstawie prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX