Ważny interes podatnika w regulacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - omówienie orzecznictwa - OpenLEX

Borszowski Paweł, Ważny interes podatnika w regulacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ważny interes podatnika w regulacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - omówienie orzecznictwa

Niniejsze opracowanie zawiera analizę bogatego orzecznictwa podatkowego dotyczącego przesłanki ważnego interesu podatnika. Przesłanka ta uruchamia działanie organu podatkowego w ramach umorzenia zaległości podatkowej, a zatem jej znaczenie jest istotne zarówno dla podatnika, jak i organu podatkowego z uwagi na skutki dla budżetu. Autor ukazuje, w jaki sposób sądy precyzują nieostrą przesłankę ważnego interesu podatnika oraz jak określają rolę podatnika i organu podatkowego w ramach badania tej przesłanki. Ponadto analizie poddano orzeczenia dotyczące instytucji uznania administracyjnego, z którą rozpatrywana przesłanka jest powiązana w konstrukcji umorzenia zaległości podatkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX