Ważne zmiany dla spółek w Ordynacji podatkowej - OpenLEX

Koralewski Michał, Ważne zmiany dla spółek w Ordynacji podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Ważne zmiany dla spółek w Ordynacji podatkowej

Nowelą z dnia 10 września 2015 r. dokonano licznych zmian w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zdecydowana większość tychże zmian ma ogólny charakter, dotyczy zatem podatników i organów podatkowych bez rozróżnienia, czy podatnik jest osobą fizyczną, przedsiębiorcą, czy też prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki. Niektóre przepisy nowelizacji skierowane są wszakże wprost do spółek bądź ich wspólników. Zmiany te zostaną omówione w niniejszym komentarzu. Celem natomiast zachowania kompletności opracowania, w ostatnim jego punkcie wskazane zostaną najważniejsze zmiany nieodnoszące się bezpośrednio do tej kategorii podmiotów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX