Ważne pytania o ochronę danych osobowych podczas epidemii koronawirusa - OpenLEX

Czub-Kiełczewska Sylwia, Ważne pytania o ochronę danych osobowych podczas epidemii koronawirusa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ważne pytania o ochronę danych osobowych podczas epidemii koronawirusa

1. Czy w związku z koronawirusem trzeba wprowadzić dodatkowe klauzule informacyjne z RODO?

Odpowiedź: Jeżeli administrator podejmuje dodatkowe działania wymagające przetwarzania danych jak zbieranie informacji o stanie zdrowia, miejscu przebywania itd., niezbędne jest zrealizowanie dodatkowych obowiązków informacyjnych. Natomiast jeżeli nie zmienił się cel i podstawa przetwarzania, nie ma takiej konieczności. Dla przykładu, jeżeli w związku z pracą zdalną pracodawca będzie musiał skontaktować się z pracownikiem, wykorzystując jego prywatny numer telefonu, to takie działanie nie wymaga realizowania dodatkowych obowiązków informacyjnych, ponieważ jest związane ze świadczeniem pracy, a legalność wynika wprost z przepisów prawa pracy.

2. Czy pracownicy/ kontrahenci/ goście mogą być zmuszani przez administratora do wypełniania ankiet o stanie zdrowia?

Odpowiedź: Przepisy art. 5rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX