Masłowski Jarosław, Warunki zawarcia spółdzielczej umowy o pracę nakładczą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Warunki zawarcia spółdzielczej umowy o pracę nakładczą

Spółdzielcza umowa o pracę nakładczą jest specyficznym stosunkiem prawnym łączącym spółdzielnię pracy z jej członkiem. Aby mogła zaistnieć, niezbędny jest odpowiedni zapis w statucie spółdzielni przewidujący możliwość zatrudnienia wszystkich lub niektórych członków nie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, lecz na podstawie umowy o pracę nakładczą. Choć podstawowe uregulowania jej dotyczące odnajdziemy w przepisach prawa spółdzielczego traktujących o tej formie zatrudnienia, odpowiednie zastosowanie znajdują do niej w dużej większości także przepisy tej ustawy dotyczące spółdzielczej umowy o pracę, a także przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę oraz pracy nakładczej. Różnorodność przepisów mających odpowiednie zastosowanie do tej formy zatrudnienia sprawia, że niekiedy jej stronom trudno jest prawidłowo ocenić ich wzajemne prawa i obowiązki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX