Król Arkadiusz, Mania Marcin Jan, Warunki zabezpieczenia roszczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autorzy:

Warunki zabezpieczenia roszczenia

W komentarzu tym autor omawia warunki konieczne dla uzyskania zabezpieczenia. Szczegółowo opisuje interes prawny jaki należy wykazać w toku postępowania oraz na czym polega uprawdopodobnienie roszczenia. Przedstawione tu zostały w zarysie rodzaje spraw w jakich można żądać zabezpieczenia, z wyszczególnieniem stosunków zagranicznych i postępowania przed sądem polubownym. Komentarz opisuje również zasadę minimalnej uciążliwości środka zabezpieczającego dla osoby i majątku dłużnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX