Warunki techniczne dostawy mediów - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Warunki techniczne dostawy mediów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Warunki techniczne dostawy mediów

W komentarzu analizie poddano przepisy dotyczące tego w jaki sposób uzyskać warunki techniczne przyłączenia mediów. Co ważne od 28 czerwca 2015 r., zniesiony został obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX