Maj Joanna, Warunki techniczne a projekt zagospodarowania terenu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Warunki techniczne a projekt zagospodarowania terenu

Pomimo licznych nowelizacji prawa budowalnego (warunków techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego) zachowana została konieczność zapewnienia zgodności z przepisami technicznymi dokumentacji budowlanej, a zwłaszcza projektu zagospodarowania terenu. Projekt podlega także zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, a w orzecznictwie wciąż aktualny pozostaje spór co do zakresu badania przez niego prawidłowości przyjętych rozwiązań i właśnie zgodności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX