Bursztynowicz Michał, Warunki techniczne a najczęściej spotykane problemy w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Warunki techniczne a najczęściej spotykane problemy w praktyce

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ulegały znacznym modyfikacjom. Jednak wiele z postanowień tego aktu wciąż pozostaje niejasnych. W komentarzu poruszono kilka praktycznych problemów z jakimi spotykają się inwestorzy, projektanci oraz organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX