Kostrzewa Magdalena, Warunki szkodliwe i uciążliwe a nabycie prawa do emerytury

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Warunki szkodliwe i uciążliwe a nabycie prawa do emerytury

Wykonywanie niektórych prac z uwagi na towarzyszące im szkodliwe warunki dla zdrowia, znaczny stopień uciążliwości psychofizycznej, czy też wymóg wysokiej sprawności psychofizycznej prowadzi do wcześniejszego zrealizowania się ryzyka ubezpieczeniowego, przed którym chroni ubezpieczenie emerytalne. Osoby zatrudnione przy pracach tego rodzaju są narażone na wcześniejszą utratę sprawności psychofizycznej wymaganej do świadczenia pracy, dlatego też uzasadnionym jest nabywanie przez nie prawa do emerytury w wieku niższym od powszechnego wieku emerytalnego, który aktualnie wynosi 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny. W komentarzu przedstawiono warunki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury na "starych" zasadach (uwzględniono m.in. pojęcie pracy w szczególnych warunkach, kwestię sumowania i dowodzenia okresów pracy), jak i do emerytury pomostowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX