Warunki przyłączenia do sieci - obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku ze zmianami przepisów prawa od... - OpenLEX

Szuwalski Przemysław, Warunki przyłączenia do sieci - obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku ze zmianami przepisów prawa od 19 września 2020 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Warunki przyłączenia do sieci - obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku ze zmianami przepisów prawa od 19 września 2020 r.

Niniejsze opracowanie poświęcono przedstawieniu działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, mając na względzie przepisy prawa stanowiące źródło obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące wydawania warunków przyłączeniowych. Na tym tle istotne jest omówienie konstrukcji prawnej warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym zakresu obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków. Omówiona została zmiana przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która weszła od 19.09.2020 r., i konsekwencje z niej płynące dotyczące ustawowego określenia obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kwestii wydawania warunków przyłączeniowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX