Sender Magdalena, Warunki przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Warunki przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek

W przepisach prawa przewidziany został dla nauczycieli przywilej – możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek, po wykazaniu określonej długości okresów zatrudnienia, w tym również zatrudnienia w charakterze nauczyciela. Niniejszy komentarz zawiera omówienie poszczególnych warunków przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Podkreślenia wymaga, że przepis ten dotyczy nauczycieli urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.

Wspomnieć należy, że 1 września 2024 r. wejdzie w życie art. 88a Karty Nauczyciela, ustanawiający prawo i określający szczególne warunki do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę na stanowisku nauczyciela przed 1 stycznia 1999 r., ale nie spełnili warunków uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 KN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX