Sender Magdalena, Warunki przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Warunki przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek

W przepisach prawa przewidziany został dla nauczycieli przywilej – możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek, po wykazaniu określonej długości okresów zatrudnienia, w tym również zatrudnienia w charakterze nauczyciela. Niniejszy komentarz zawiera omówienie poszczególnych warunków przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX