Sender Magdalena, Warunki przejścia nauczycieli na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Warunki przejścia nauczycieli na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym

Nauczyciele mają możliwość przejścia na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym, ale należy zaznaczyć, że możliwość skorzystania z przejścia na emeryturę w obniżonym wieku odnosi się przede wszystkim do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., natomiast dla osób urodzonych po tej dacie jest uprawnieniem wygasającym. Niniejszy komentarz zawiera omówienie poszczególnych warunków przejścia nauczycieli na emeryturę w obniżonym wieku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX